நீரைவிட்டு வந்த மீன்

குட்டி மீன்கள் கொண்டு தமிழைத் தட்டித் தாருங்கள்

படப்புத்தகம்

Score: 5.00   |   5 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
நீரைவிட்டு வந்த மீன்
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2018

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

தட்டி தட்டி செய்த நம் குட்டி நிலாக் குழந்தைகளின் கண்களுக்கு விருந்தாகவும், தமிழ் வார்த்தைகளை பயிற்றுவிக்கும் விதமாகவும் பல வர்ண மீன் படங்களை கொண்டு இந்த புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களின் சொந்த குரலில் அதை படித்துக் காட்டி தமிழை அவர்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்போம்.

மேலும் காண...