எண்

எண் பால பாடம்

பாடம்

Score: 5.00   |   5 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
 எண்
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2018

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

எண்ணும் எழுதும் கண்னெனப் படும் என்பது போல் இதில் உள்ள எண்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எடுத்துக்கூறி தமிழ் எண்களை கொண்டு சேர்ப்போம்

மேலும் காண...