குட்டிக் கனவு

கனவினில் கற்போம்

விளையாட்டு

Score: 5.00   |   5 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
குட்டிக் கனவு
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

குழந்தைகளின் உலகம் ஆச்சர்யமூட்டும் கற்பனை நிறைந்தது. இந்த புத்தகத்தில், அப்படியான ஒரு குழந்தையின் கனவில் வரும் பொருட்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கவும்..

மேலும் காண...