அச்சம் கொண்ட அரிமா

சிங்கத்தின் சோகம் தெரியுமா ?

படக்கதை

Score: 5.00   |   5 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
அச்சம் கொண்ட அரிமா
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

காட்டிலுள்ள எல்லா மிருகங்களும் ஆனந்தமாக விளையாடிக்கொண்டு இருந்தது, சிங்கத்தை தவிர .... ஏன் தெரியுமா ?

மேலும் காண...