பைந்தமிழ் குட்டிஸ் - சித்திரை இதழ்

சிறுவருக்கான தமிழ் மாத இதழ்

இதழ்

Score: 4.50   |   6 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
பைந்தமிழ் குட்டிஸ் - சித்திரை இதழ்
நூலாக்கம்: UK படைப்பாளர் குழு
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

அனைவருக்கும் விகாரி ஆண்டு சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இந்த சித்திரையில் UK நண்பர்கள் இணைந்து குழந்தைகளுக்கான தமிழ் இதழ் ஒன்றை எழுத துவங்கியுள்ளோம். “பைந்தமிழ் குட்டீஸ்” என வெளிவரும் இந்த இதழை உங்கள் வீட்டுக்குழந்தைகளுக்கு கொண்டு சேர்த்திடவும்.

மேலும் காண...