பைந்தமிழ் குட்டிஸ் - வைகாசி இதழ்

சிறுவருக்கான தமிழ் மாத இதழ்

இதழ்

Score: 5.00   |   2 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
பைந்தமிழ் குட்டிஸ் - வைகாசி இதழ்
நூலாக்கம்: UK படைப்பாளர் குழு
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

பைந்தமிழ் வாசிக்கும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.கடந்த மாதம் முதல் அடி எடுத்து வாய்த்த உங்களின் மாத இதழின் இரண்டாம் தொடர்ச்சி இது.. “பைந்தமிழ் குட்டீஸ்” என வெளிவரும் இந்த இதழை உங்கள் வீட்டுக்குழந்தைகளுக்கு கொண்டு சேர்த்திடவும்.

மேலும் காண...