கணிதமேதை சீனிவாச இராமானுஜன்

ஒரு கணித மேதையின் காலடிச் சுவடுகள்

வரலாறு

Score: 0   |   0 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
கணிதமேதை சீனிவாச இராமானுஜன்
நூலாக்கம்: கரந்தை ஜெயக்குமார்
வருடம்: 2015

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

கணித மேதை சீனிவாச இராமானுஜனின் 125 வது பிற்ந்த நாளைச் சிறப்பிக்கும் வகையில், மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் அவர்களால் கணித ஆண்டாக அறிவிக்கப் பட்ட ஆண்டு (2012) இவ்வாண்டாகும். கணித ஆண்டாகிய இவ்வாண்டில், கணித மேதையின் காலடிச் சுவடுகளைப் பின்பற்றி சிறிதுதூரம் நடக்கலாமா தோழர்களே. M.Phil., ஆய்வில் த.சீனிவாசன் கண்ட, உணர்ந்த சீனிவாச இராமானுஜனைத் தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன்.

மேலும் காண...