எங்கள் தெருவின் பிராணிகள்

சோமு ராமு மற்றும் ராணியின் கதைத்தொகுப்பு - பாகம் 2

படப்புத்தகம்

Score: 0   |   0 வாக்களிப்பு

நூலினை படிக்கவும்
எங்கள் தெருவின் பிராணிகள்
நூலாக்கம்: அனந்த ரா. நவநீதகோபாலன்
வருடம்: 2019

புத்தகம் பற்றிய சிறுவுரை

சோமு , ராமு மற்றும் ராணி ஆகியோர் 'வண்ணமயான தெருவில்' ஒன்றாக பல விஷயங்களைக் கண்டுபிடித்தனர். இந்த இரண்டாவது புத்தகத்தில், மூன்று நண்பர்களும் விளையாடத் தொடங்கினர். அவர்கள் பல விலங்குகளை சந்திப்பார்கள் என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. அவர்களையும் சந்திக்க விரும்புகிறீர்களா?

மேலும் காண...